Το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννης Σ. Λάτσης Χρηματοδοτεί Έρευνα για τις Επιπτώσεις Οξίνισης των Ωκεανών

Το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννης Σ. Λάτσης έχει χρηματοδοτήσει επιστημονική έρευνα που διερευνά τις επιπτώσεις της οξίνισης των ωκεανών στη δομή και πυκνότητα των σκληρών δομών των βενθικών οργανισμών. Η ερευνητική ομάδα απαρτίζεται από νεαρούς επιστήμονες κάτω των 40 ετών. Η έρευνα αξιολογήθηκε και της εγκρίθηκε χορήγηση από το Εποπτικό Συμβούλιο του Ιδρύματος το οποίο απαρτίζεται από μέλη της οικογένειας Λάτση. Συγκεκριμένα, την Εριέττα, Μαργαρίτα, Μαριάννα, και Σπύρο Λάτση. Το 2014, η ερευνητική ομάδα προέβει σε σειρά πειραμάτων για να αξιολογηθούν οι επιπτώσεις της οξίνισης των ωκεανών και να γνωστοποιηθεί στην κοινή γνώμη το ολοένα κι αυξανόμενο πρόβλημα που παρατηρείται στα εύθραυστα οικολογικά συστήματα των ωκεανών.

Το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννης Σ. Λάτσης

Το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννης Σ. Λάτσης σχεδιάζει, διαχειρίζεται, και παρέχει, χρηματοδοτικά προγράμματα εντός κι εκτός Ελλάδας. Δίνει ιδιαίτερη έμφαση στους τομείς της επιστήμης, εκπαίδευσης, υγείας, κοινωνικής πρόνοιας, και πολιτισμού. Μέσω του Ιδρύματος συνεχίζεται το πλούσιο φιλανθρωπικό έργο του εκλειπόντος Ιωάννη Σ. Λάτση.

Ο μηχανισμός έγκρισης χρηματοδοτήσεων του Ιδρύματος βάζει σε προτεραιότητα έκτακτες περιπτώσεις καταστροφής, καθώς και περιπτώσεις όπου οι χρηματοδοτήσεις μπορούν να δημιουργήσουν το μέγιστο θετικό αντίκτυπο σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Το Ίδρυμα συνεργάζεται με ΜΚΟ, συμμετέχει ενεργά σε υλοποιήσεις σημαντικών έργων υποδομής και εκπαιδευτικών προγραμμάτων, στηρίζει την επιστημονική έρευνα και έργα που προωθούν την πλούσια πολιτισμική κληρονομιά της Ελλάδας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το Πλωτό Μουσείο Νεράιδα το οποίο έχει ως στόχο την ανάδειξη της ναυτιλιακής και επιχειρηματικής ιστορίας της Ελλάδας παρέχοντας δωρεάν πρόσβαση σε πληθώρα εκδηλώσεων και εκθέσεων. Αποτελεί σημαντικό πόλο έλξης της νεολαίας και φάρο γνώσης και εξοικείωσης σχετικά με τα ναυτιλιακά επαγγέλματα και την περιβαλλοντική συνείδηση. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννης Σ. Λάτσης μπορούν να βρεθούν online.

Οι Επιπτώσεις της Οξίνισης των Ωκεανών για τις Ασβεστοποιημένες Δομές των Βενθικών Οργανισμών

H oξίνιση των ωκεανών είναι μια από τις σημαντικότερες συνέπειες της κλιματικής αλλαγής. Το project στοχεύει στην μελέτη των επιπτώσεων της οξίνισης στη δομή και πυκνότητα των σκληρών δομών των βενθικών οργανισμών με τη βοήθεια της απεικόνισής τους μέσω της τεχνολογίας micro-CT. Κατά τη διάρκεια μιας σειράς πειραμάτων σε ασπόνδυλα που θα διατηρούνται σε διαφορετικά επίπεδα pΗ, οι επιπτώσεις της οξίνισης θα συγκριθούν μεταξύ: (α) βενθικών οργανισμών που χρησιμοποιούν διαφορετικές μορφές CaCO3 (β) νεαρών και ενήλικων μορφών (γ) εξωτερικών και εσωτερικών ασβεστούχων δομών και (γ) μακροπρόθεσμων έναντι βραχυπρόθεσμων πειραμάτων οξίνισης.

Το έργο δεν θα επικεντρώνεται αποκλειστικά σε επιστημονικά αποτελέσματα. Τα βίντεο που θα δημιουργηθούν με το micro-CT θα χρησιμοποιηθούν ως εκπαιδευτικό εργαλείο για να οπτικοποιήσουν τις επιπτώσεις της οξίνισης για το ευρύ κοινό. Έτσι, θα αυξηθεί η ευαισθητοποίηση σχετικά με το πρόβλημα αυτό, δημιουργώντας πρόσθετη πίεση ώστε η οξίνιση των ωκεανών να αποτελέσει υψηλή προτεραιότητα στην χάραξη περιβαλλοντικών πολιτικών.

Η συγκεκριμένη μελέτη αξιολογήθηκε και χρηματοδοτήθηκε στο πλαίσιο της επιδίωξης του Ιδρύματος να ενισχύσει επιστημονικές ομάδες των οποίων όλα τα μέλη είναι κάτω των 40 ετών.

Χρηματοδοτήσεις Επιστημονικών Ερευνών από το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννης Σ. Λάτσης

Από το 2008, το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννης Σ. Λάτσης χρηματοδοτεί επιστημονικές έρευνες εντός Ελλάδας, αλλά και στο εξωτερικό, σε συνεργασία με πανεπιστήμια και επιστημονικές ομάδες παγκόσμιου κύρους. Οι τομείς συμπεριλαμβάνουν όλους τους τομείς επιστημονικής έρευνας, όπως αυτοί ορίζονται από το Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Συμβούλιο (European Research Council) – επιστήμες της ζωής, επιστήμες της Γης και του Σύμπαντος, κοινωνικές κι ανθρωπιστικές επιστήμες, φυσική, μηχανική, μαθηματικά, φυσικές επιστήμες και τεχνολογία. Κάθε χρόνο αυξάνεται ο αριθμός των επιστημονικών ερευνών που εγκρίνονται προς χρηματοδότηση από το Ίδρυμα. Το 2008, οι χρηματοδοτούμενες έρευνες ήταν 10. Το 2013, ο αριθμός αυτός εκτοξεύτηκε στις 18. Η χρηματοδότηση για κάθε έρευνα κυμαίνεται από €10,000 με €12,000 (+ ΦΠΑ και λοιποί φόροι & παρακρατήσεις).

Η Κληρονομιά του Ιωάννη Σ. Λάτση

Κατά τη διάρκεια της πολυετούς ζωής του, ο Ιωάννης Σ. Λάτσης συμμετείχε ενεργά στην φιλανθρωπική δραστηριότητα της χώρας. Θέσπισε πληθώρα υποτροφιών, χρηματοδοτήσεις, και δημιούργησε πολλά Ιδρύματα στηρίζοντας σημαντικά τις προσπάθειες βοήθειας των ευπαθών κοινωνικών ομάδων, αλλά και το έργο διαφόρων οργανισμών. Η συμμετοχή του ήταν σημαντικότατη ακόμα και σε περιόδους εθνικής κρίσης, όπως κατά τη διάρκεια των καταστροφικών σεισμών σε Καλαμάτα, Πύργο, και Γρεβενά, το 1986, 1988, 1995 αντίστοιχα. Χρηματοδότησε την ανέγερση και το εκσυγχρονισμό πολλών σχολικών κτιρίων και ιατροφαρμακευτικών μονάδων. Δώρισε επίσης οχήματα και εξοπλισμό σε διάφορες δημόσιες υπηρεσίες. Σημαντικότατη επίσης υπήρξε η συνεισφορά του στο ΝΑΤ (Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο). H πλούσια φιλανθρωπική προσφορά αυτού του μεγάλου ευεργέτη αναγνωρίσθηκε και τιμήθηκε πολλές φορές κατά τη διάρκεια της ζωής του. Χαρακτηριστικές είναι οι βραβεύσεις και αναγνώριση που έλαβε από το Οικουμενικό Πατριαρχείο και την Ακαδημία Αθηνών.

Μετά τον θάνατο του Ιωάννη Σ. Λάτση το 2003, η οικογένειά του θέλησε να συνεχιστεί το πλούσιο φιλανθρωπικό του έργο. Για αυτό τον λόγο, το 2005, ίδρυσε εις μνήμη του το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννης Σ. Λάτσης. Το Εποπτικό Συμβούλιο του Ιδρύματος απαρτίζεται από μέλη της οικογένειας Λάτση. Συγκεκριμένα, την Εριέττα, τη Μαριάννα, τη Μαργαρίτα, και τον Σπύρο Λάτση.