Monthly Archives: July 2015

Spiro Latsis

Ο Σπύρος Λάτσης και το Ίδρυμα Λάτση Βοηθούν στην Έρευνα των Νανοσύνθετων Υλικών

Ο εντοπισμός ελαττωμάτων στη δομή ενός κτιρίου πριν αυτά εκδηλωθούν ως σοβαρή βλάβη είναι σίγουρα ζωτικής σημασίας. Η συχνής συντήρηση είναι στην ευθύνη του διαχειριστή του κτιρίου, ωστόσο σίγουρα η εξωτερική επίβλεψη δεν επαρκεί, καθώς η εμφάνιση ρωγμών στους τοίχους και την οροφή αποτελούν πολλές φορές ένδειξη ότι πλέον είναι πολύ αργά για να γίνει κάτι. Επειδή η στατικότητα των κτιρίων και η σωστή συντήρησή τους αποτελούν τομέα πολύ σημαντικό, πόσο μάλλον για την Ελλάδα που είναι μια άκρως σεισμογενής χώρα, ο Σπύρος Λάτσης και το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννης Σ. Λάτσης αποφάσισαν να χρηματοδοτήσουν μια διεθνής επιστημονική/ερευνητική ομάδα ο στόχος της οποίας είναι να ερευνήσει και να παράξει ένα νανοσύνθετο υλικό το οποίο θα μπορεί να εντοπίζει δομικές ανωμαλίες πολύ πριν αυτές μετατραπούν σε πολύ σοβαρά προβλήματα στατικότητας. Μάλιστα, υπάρχουν πολλά πλεονεκτήματα όσον αφορά τα νανοσύνθετα δομικά υλικά που εκτείνονται πέραν των συνηθισμένων. Παρακάτω, ακολουθεί μια σύντομη περιγραφή των λειτουργικών τους χαρακτηριστικών.

Το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννης Σ. Λάτσης

Χωρίς της ζωτικής σημασίας χρηματοδότηση από το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννης Σ. Λάτσης, η πολύ σημαντική έρευνα πάνω στα νανοσύνθετα δομικά υλικά δεν θα ήταν δυνατή. Ο Δρ. Σπύρος Λάτσης, γιος του Έλληνα μεγιστάνα και φιλάνθρωπου Ιωάννη Σ. Λάτση, συμφώνησε με τα άλλα μέλη του ΔΣ του Ιδρύματος ότι η συγκεκριμένη επιστημονική έρευνα άξιζε σίγουρα χρηματοδότηση. Για να μπορέσει ένα ερευνητικό πρόγραμμα να αποκτήσει χρηματοδότηση από το Ίδρυμα, θα πρέπει αυτό να ανταποκρίνεται στα αυστηρά κριτήρια και το πλαίσιο που καθορίζεται από το ΔΣ, και θα πρέπει να αξιολογηθεί θετικά από την αυστηρή εξεταστική διαδικασία του Ιδρύματος.

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το πλούσιο φιλανθρωπικό έργο του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννης Σ. Λάτσης, μπορείτε να επισκεφτείτε το blog του Σπύρου Λάτση όπου θα βρείτε πληθώρα άρθρων και συνδέσμων ανακατεύθυνσης προς προγράμματα που έχει ήδη υποστηρίξει με διάφορους τρόπους το Ίδρυμα. Μέσω του blog θα μπορείτε επίσης να ενημερώνεστε σχετικά με το ποια προγράμματα έχουν εγκριθεί και υλοποιηθεί με τη βοήθεια του Ιδρύματος, καθώς και να παρακολουθείτε την εξέλιξη προγραμμάτων που τρέχουν, όπως πχ. το ερευνητικό πρόγραμμα πάνω στα προηγμένα νανοσύνθετα υλικά δόμησης.

Η Ομάδα πίσω από την Έρευνα

Η συγκεκριμένη επιστημονική έρευνα αποτελεί ουσιαστικά τη συνδυαστική προσπάθεια τεσσάρων ερευνητών, του Dr Νικόλαου Αλεξόπουλου (καθηγητή Πανεπιστημίου Αιγαίου), του Dr Ευάγγελου Π. Φάββα (του ερευνητικού κέντρου Δημόκριτος), της Γαλλίδας Dr Celia Mercader και του επίσης Γάλλου Dr Philippe Poulin, να διερευνήσουν και να αναπτύξουν ένα οικονομικό τρόπο μέτρησης δομικών ζημιών. Κάθε μέλος της ομάδας είναι εξειδικευμένο στο τομέα του και τρεις από τους επιστημονικούς ερευνητές δουλεύουν παράλληλα πάνω σε έρευνες παρόμοιων προηγμένων υλικών νανοτεχνολογίας.

Ο Σκοπός της Μελέτης

Βρίσκοντας έναν οικονομικό και ταυτόχρονα αξιόπιστο τρόπο παρατήρησης κοπώσεων και ζημιών των δομικών υλικών μπορεί να έχει πολύ σημαντικές εφαρμογές και να αποτελέσει ένα ιδιαιτέρως χρήσιμο εργαλείο για τους πολιτικούς μηχανικούς στην προσπάθειά τους να επεκτείνουν τη ζωή των ήδη υπάρχοντων κτιρίων και φυσικά να διαφυλάξουν την ασφάλεια των ανθρώπων. Σκοπός της έρευνας είναι να διερευνήσει πως τα νανοσύνθετα αυτο-ανίχνευσης μπορούν να συμβάλουν σε αυτό και πως το γραφένιο, και συγκεκριμένα τα GNPs (graphene nano-platelets), μπορούν να αποτελέσουν βιώσιμη λύση όταν αναμειχθούν με τσιμέντο, καθώς και πόσο αποτελεσματικά είναι τα GNPs στην παρακολούθηση της στατικότητας ενός κτιρίου.

Φυσικά. στην Ελλάδα βρίσκονται πολλά μεγάλα κτίρια και αρχαία μνημεία πολύ σημαντικής πολιτιστικής κληρονομιάς που χρειάζονται συνεχόμενη συντήρηση. Για αυτό τον λόγο, το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννης Σ. Λάτσης έκρινε ότι έπρεπε να χρηματοδοτηθεί αυτή η πολλά υποσχόμενη και άμεσα εφαρμόσιμη επιστημονική έρευνα. Εάν μάλιστα είναι επιτυχής, τότε σαφώς μια εναλλακτική με λιγότερο κόστος εντοπισμού προβλημάτων στη στατικότητα των κατασκευών για την έγκαιρη και αποτελεσματική συντήρησή τους, πόσο μάλλον αν οι κατασκευές αυτές είναι σημαντικά μνημεία, θα είναι ζωτικής σημασίας!

Η Μεθοδολογία της Έρευνας

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι πριν την έρευνα ήταν άγνωστο κατά πόσο τα GNPs θα μπορούσαν να αναμειχθούν επιτυχώς με το τσιμέντο ώστε να δημιουργήσουν το επιθυμητό δομικό υλικό. Σε αντίθεση με τις παραδοσιακές προσεγγίσεις που απαιτούν τη χρήση επικολλημένων αισθητήρων υψηλού κόστους, η παρούσα πρόταση επικεντρώνεται στην ανάπτυξη ενός ευφυούς δομικού υλικού που θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως αισθητήρας για την παρακολούθηση της παραμορφωσιακής κατάστασης του δομικού στοιχείου. Για να επιτευχθεί αυτό, θα χρησιμοποιηθούν καινοτόμα νανοϋλικά, όπως νανο-φύλλα γραφενίου και ίνες PVA με ενσωματωμένους νανοσωλήνες άνθρακα από το CNRS στο Bordeaux.

Με το που θα παρασκευασθεί το μείγμα GNP-τσιμέντου, θα τεσταριστεί τόσο η ηλεκτρική αγωγιμότητα του μείγματος, η οποία είναι σημαντική για τον προσδιορισμό της ικανότητας αυτο-αίσθησης, όσο και η αντοχή του μείγματος. Η πρώτη θα υπολογίζεται χρησιμοποιώντας την μέθοδο 2-wire Ohms, και η δεύτερη θα υπολογίζεται μέσω δοκιμών κάμψης τριών σημείων.

Μέσω αυτών των δοκιμών, η ερευνητική ομάδα θα επιθεωρεί το μείγμα GNP-τσιμέντου για να διαπιστώσει την αντοχή του υλικού σε μικροσκοπικό επίπεδο. Ο απώτερος σκοπός όλων αυτών των δοκιμών είναι να διαπιστωθεί κατά πόσο το συγκεκριμένο μείγμα θα αποδειχθεί εφαρμόσιμο και αποτελεσματικό στον εντοπισμό δομικών βλαβών από τους πολιτικούς μηχανικούς.

Μελλοντικές Χρηματοδοτήσεις Ερευνητικών Προγραμμάτων

Το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννης Σ. Λάτσης πάντα εστιάζει στο μέλλον κάθε φορά που χρηματοδοτεί ένα ερευνητικό πρόγραμμα. Στην περίπτωση των νανοσύνθετων υλικών, εάν η ομάδα πετύχει τους στόχους της, τότε θα πρόκειται για μια έρευνα τα αποτελέσματα της οποίας θα αλλάξουν το τρόπο κατασκευής όχι μόνο κτιρίων, αλλά και γεφυρών, σηραγγών, κλπ. Η νέα αυτή τεχνολογία θα μπορούσε να σώσει χιλιάδες ζωές, κυρίως σε ιδιαιτέρως σεισμογενείς περιοχές, και να διαφυλάξει, μέσω της σωστής συντήρησης, σημαντικά μνημεία παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς.

Ο Σπύρος Λάτσης εξηγεί πως το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννης Σ. Λάτσης υποστηρίζει τις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες

Η μελέτη των τοπικών και περιφερειακών διαλέκτων αποτελεί ένα πολύ σημαντικό πεδίο για τους ερευνητές που σχετίζονται με την ανθρωπολογία, τη γλωσσολογία, την κοινωνιολογία, και τις πολιτισμικές σπουδές. Σε περιπτώσεις όπου ο αριθμός των ομιλητών μιας συγκεκριμένης διαλέκτου φθίνει, αποτελεί πολύ μεγάλη πρόκληση ώστε να βρεθούν όσες περισσότερες πληροφορίες είναι δυνατόν πριν η συγκεκριμένη διάλεκτος χαθεί για πάντα. Το 2014, μια τέτοια διάλεκτος υπό εξαφάνιση υπήρξε το θέμα έρευνας, η οποία έρευνα χρηματοδοτήθηκε από τον Σπύρο Λάτση και την οικογένεια Λάτση μέσω του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννης Σ. Λάτσης.

Η μελέτη έχει τίτλο : ‘Πριν Σβήσει η Φλόγα: Καταγραφή της Γεβανικής Διαλέκτου’ κι εστιάζει στη Γεβανική/Ρωμανιώτικη διάλεκτο των Ελλήνων Εβραίων. Η ερευνητική ομάδα αποτελείται από την Ευαγγελία Βλάχου, την Χρυσούλα Παπαδοπούλου, και τον Γεώργιο Κότζογλου. Και οι 3 ερευνητές προέρχονται από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Η ίδια η διάλεκτος περιορίζεται σε μόλις λίγα άτομα που τη χρησιμοποιούν και βρίσκονται διάσπαρτα στην Χαλκίδα, τα Ιωάννινα, και τη Νέα Υόρκη. Υπάρχουν πολύ λίγα στοιχεία όσον αφορά τη γνώση της γραμματικής της συγκεκριμένης υπο-εξαφάνισης Γεβανικής διαλέκτου. Σκοπός της έρευνας είναι να δημιουργήσει μια βάση δεδομένων (σώμα) προφορικών κειμένων που βασίζονται σε συνεντεύξεις ομιλητών της Γεβανικής διαλέκτου που μένουν στις 3 περιοχές που αναφέρθηκαν νωρίτερα. Μέσω γλωσσολογικών αναλύσεων, οι ερευνητές ευελπιστούν ότι θα καταφέρουν να προβούν στην έκδοση του πρώτου τόμου, ο οποίος τόμος θα αποτελέσει τον πρώτο ολοκληρωμένο και επιστημονικά τεκμηριωμένο γλωσσολογικό οδηγό της συγκεκριμένης διαλέκτου.

Ο γεννημένος στην Αθήνα Σπύρος Ιωάννης Λάτσης έχει μεγάλη εμπειρία στον ακαδημαϊκό χώρο, καθώς ο ίδιος είναι κάτοχος διδακτορικού τίτλου (PhD) Φιλοσοφίας από το 1974 και μέλος του ΔΣ του Ινστιτούτου Προηγμένων Μελετών του Πανεπιστημίου Πρίνστον (Institute of Advanced Studies in Princeton). Η χρηματοδότηση ερευνητικών προγραμμάτων είναι ένας τομέας στον οποίο συμμετέχει ενεργά το Ίδρυμα από το 2008, όταν και το ΔΣ του Ιδρύματος (Σπύρος Λάτσης, Εριέττα Λάτση, Μαριάννα Λάτση, Μαργαρίτα Λάτση) αποφάσισε να ξεκινήσει τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία με στόχο τη τόνωση της επιστημονικής έρευνας στην Ελλάδα. Άλλωστε, το Ίδρυμα ιδρύθηκε για να τιμήσει τη μνήμη του Ιωάννη Σ. Λάτση και να συνεχίσει το πλούσιο φιλανθρωπικό του έργο.

Η επιστημονική έρευνα της Γεβανικής Διαλέκτου είναι ένα από τα 7 χρηματοδοτούμενα projects στο τομέα των Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών που ενέκρινε το Ίδρυμα για το 2014. Αυτά τα projects καλύπτουν ένα ποικιλόμορφο ερευνητικό πεδίο – από την προθυμία των καταναλωτών να πληρώνουν υψηλότερες τιμές αγροτικών προϊόντων για την εξασφάλιση καλύτερων συνθηκών διαβίωσης/εργασίας των αγροτών – έως τις πολιτικές διακρίσεων. Άλλα 12 projects στους τομείς της μηχανικής, φυσικής, επιστημών ζωής εγκρίθηκαν προς χρηματοδότηση από το Ίδρυμα.