Monthly Archives: November 2015

spiro latsis

Λήγει ο Κύκλος των Επιστημονικών Προγραμμάτων του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννης Σ. Λάτσης

Από το 2008, το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννης Σ. Λάτσης έχει χρηματοδοτήσει μεγάλο αριθμό ερευνητικών επιστημονικών projects κατά τη διάρκεια του χρημοδοτικού προγράμματος ‘Επιστημονικές Μελέτες’. Κατόπιν χρηματοδότησης 26 επιλεγμένων ερευνητικών projects το 2015, ανακοινώθηκε από το Ίδρυμα ότι το πρόγραμμα έφτασε στο τέλος του 8ετούς κύκλου του. Προς το παρόν, το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννης Σ. Λάτσης παύει τις χρηματοδοτήσεις επιστημονικών ερευνών, ωστόσο σύντομα στο μέλλον οι χρηματοδοτήσεις θα επιστρέψουν κάτω από νέα προγράμματα. Για 8 ολόκληρα χρόνια, το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννης Σ. Λάτσης υπό την εποπτεία του ΔΣ που απαρτίζεται από μέλη της οικογένειας Λάτση (Εριέττα, Μαργαρίτα, Μαριάννα, και Σπύρος Λάτσης), προσέφερε πολύτιμη χρηματοδότηση σε δεκάδες ερευνητικές ομάδες ακαδημαϊκών ιδρυμάτων της χώρας, σε Έλληνες επιστήμονες εντός κι εκτός Ελλάδας, καθώς και σε διάφορες ανεξάρτητες ερευνητικές όμάδες. Ο σκοπός του προγράμματος ‘Επιστημονικές Μελέτες’ ήταν η τόνωση της ερευνητικής δραστηριότητας στην Ελλάδα, αλλά και η προώθηση επιστημονικών συνεργασιών μεταξύ ακαδημαϊκών ιδρυμάτων/ερευνητικών ινστιτούτων της χώρας με τα αντίστοιχα του εξωτερικού.

Το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννης Σ. Λάτσης

Το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννης Σ. Λάτσης ιδρύθηκε το  2005 με απώτερο σκοπό τη συνέχιση του πλούσιου φιλανθρωπικού έργου και των υψηλών αξιών του μεγάλου εθνικού ευεργέτη Ιωάννη Σ. Λάτση. Το Ίδρυμα έχει ως στόχο το σχεδιασμό, διαχείριση, και χρηματοδότηση ευρέως φάσματος προγραμμάτων, κυρίως στους τομείς της κοινωνικής πρόνοιας, εκπαίδευσης, επιστημών, υγείας, πολιτισμού, και περιβάλλοντος. Μετά τον θάνατο του Ιωάννη Σ. Λάτση το 2003, τα μέλη της οικογένειάς του αποφάσισαν να ιδρύσουν εις μνήμη του το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννης Σ. Λάτσης. Το ΔΣ του Ιδρύματος απαρτίζεται από την χήρα Εριέττα Λάτση, τις κόρες Μαριάννα και Μαργαρίτα, και το υιό Σπύρο Λάτση. Η πολιτική του Ιδρύματος σχετικά με τις εγκρίσεις και κατανομές των χρηματοδοτήσεων θέτει σε προτεραιότητα περιπτώσεις που αφορούν ευπαθεις κοινωνικές ομάδες, στήριξη ικανών ΜΚΟ και τοπικών οργανώσεων, βελτιώσεις υποδομών,  projects που αναδεικνύουν την πλούσια πολιτισμική κληρονομιά της Ελλάδας, καθώς και επιστημονικές έρευνες.

spiro latsis

Απολογισμός του Προγράμματος  ‘Επιστημονικές Μελέτες’

Το πρόγραμμα ‘Επιστημονικές Μελέτες’ ξεκίνησε από το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννης Σ. Λάτσης το 2008, κι έκτοτε έχει προσφέρει σημαντικές ετήσιας διάρκειας χρηματοδοτήσεις σε ερευνητικά προγράμματα στοχεύοντας στη τόνωση της ερευνητικής δραστηρίοτητας στην Ελλάδα και στην προώθηση των επιστημονικών συνεργασιών μεταξύ των ελληνικών ακαδημαϊκών ιδρυμάτων/ερευνητικών ινστιτούτων με τα αντίστοιχα του εξωτερικού. Από το 2008, και σε ετήσια βάση, το Ίδρυμα μέσω δημοσίων προσκλήσεων επέλεγε ανάμεσα στους ενδιαφερόμενους υποψηφίους αυτούς που τηρούσαν τα αυστηρά κριτήρια του Ιδρύματος. Συγκεκριμένα, από το 2008 υπήρξαν:

 • 6,200 υποβολές προτεινόμενων projects
 • 145 συνολικές χρηματοδοτήσεις από το Ίδρυμα
 • 556 συμμετοχές επιστημόνων
 • 46 συμμετοχές Ελληνικών Ιδρυμάτων, συμπεριλαμβανομένων πανεπιστημίων, ερευνητικών κέντρων, ΜΚΟ
 • 14 συμμετοχές οργανισμών του εξωτερικού
 • 6 συμμετοχές ανεξάρτητων ερευνητικών ομάδων

Τα projects έχουν χωριστεί σε 3 κύριες επιστημονικές κατηγορίες: Ανθρωπιστικές & Κοινωνικές Επιστήμες, Φυσικές Επιστήμες, Επιστήμες Ζωής.

2014 Χρηματοδοτούμενα Projects

Το 2014, το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννης Σ. Λάτσης χρηματοδότησε συνολικά 19 ερευνητικά προγράμματα. Ορισμένα από αυτά:

Ανθρωπιστικές & Κοινωνικές Επιστήμες (Συνολικά 7)

 • Καταγραφή της Γεβανικής διαλέκτου (Ανεξάρτητη Ομάδα)
 • Έρευνα σχετικά με την προθυμία πληρωμής των καταναλωτών για αγροτικά προϊόντα διαπιστευμένα ότι διασφαλίζουν δίκαιες συνθήκες εργασίας (Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Αγροτικής Ανάπτυξης)
 • Έρευνα σχετικά με τη γεωπονική επιστήμη, τη γεωργική τεχνολογία και τον εκσυγχρονισμό της ελληνικής γεωργίας μέσα από τη μελέτη των συλλογών του Γεωργικού Μουσείου Γ.Π.Α. (1920-1960) (Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο)
 • Έρευνα σχετικά με τις ιδεολογίες και πολιτικές διακρίσεων, αποκλεισμού και διώξεων στη σύγχρονη εποχή με σκοπό τη δημιουργία ενός εκπαιδευτικού οδηγού και ιστορικού ανθολογίου (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Πολιτικών Επιστημών)
 • Έρευνα σχετικά με τις πολιτικές δημοσιονομικής εξυγίανσης και την παραοικονομία στην περίπτωση της Ελλάδας (The European University Institute)

Φυσικές Επιστήμες (Συνολικά 6)

 • Έρευνα σχετικά με νανοπηκτές (nanogels) και την εφαρμογή τους στην αναγεννητική ιατρική (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Χημικών Μηχανικών)
 • Έρευνα σχετικά με νανοσύνθετα υλικά τσιμένου, τη δυνατότητα αυτο-αίσθησης, και την παρακολούθησή τους (Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης)
 • Έρευνα σχετική με την όξινση των ωκεανών και τις επιπτώσεις για τις ασβεστοποιημένες δομές των βενθικών οργανισμών (Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών)
 • Έρευνα σχετικά με την ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος για την αυτόματη ανακατασκευή θραυσμένων αρχαιολογικών ευρυμάτων (ICCS)

Επιστήμες Ζωής (Συνολικά 6)

 • Έρευνα σχετικά με την μελέτη των επιγενετικών παθογενετικών μηχανισμών της μυελοϊνωσης (myelofibrosis) (BRFAA)
 • Έρευνα σχετικά με τον προσδιορισμό φυσικών αναστολέων ανθρώπινων ηπατοκυτταρικών καρκινωμάτων μέσω συστημικής βιολογικής προσέγγισης (Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών)
 • Έρευνα σχετικά με τον προσδιορισμό της γενετικής βάσης του συνδρόμου MRKH μέσω πλήρους αλληλούχισης εξωνίων (BSRC “Alexander Fleming”)

Τα 26  projects που επιλέχθηκαν και πρόκειται να χρηματοδοτηθούν το 2016 από τον 8ο και τελευταίο κύκλο χρηματοδοτήσεων του προγράμματος ‘Επιστημονικές Μελέτες’ θα δημοσιευθούν σύντομα. Περαιτέρω χρηματοδοτήσεις ερευνητικών επιστημονικών προγραμμάτων θα ανακοινωθούν εντός του έτους από το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννης Σ. Λάτσης.