Category Archives: Blog

spiro latsis

Λήγει ο Κύκλος των Επιστημονικών Προγραμμάτων του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννης Σ. Λάτσης

Από το 2008, το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννης Σ. Λάτσης έχει χρηματοδοτήσει μεγάλο αριθμό ερευνητικών επιστημονικών projects κατά τη διάρκεια του χρημοδοτικού προγράμματος ‘Επιστημονικές Μελέτες’. Κατόπιν χρηματοδότησης 26 επιλεγμένων ερευνητικών projects το 2015, ανακοινώθηκε από το Ίδρυμα ότι το πρόγραμμα έφτασε στο τέλος του 8ετούς κύκλου του. Προς το παρόν, το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννης Σ. Λάτσης παύει τις χρηματοδοτήσεις επιστημονικών ερευνών, ωστόσο σύντομα στο μέλλον οι χρηματοδοτήσεις θα επιστρέψουν κάτω από νέα προγράμματα. Για 8 ολόκληρα χρόνια, το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννης Σ. Λάτσης υπό την εποπτεία του ΔΣ που απαρτίζεται από μέλη της οικογένειας Λάτση (Εριέττα, Μαργαρίτα, Μαριάννα, και Σπύρος Λάτσης), προσέφερε πολύτιμη χρηματοδότηση σε δεκάδες ερευνητικές ομάδες ακαδημαϊκών ιδρυμάτων της χώρας, σε Έλληνες επιστήμονες εντός κι εκτός Ελλάδας, καθώς και σε διάφορες ανεξάρτητες ερευνητικές όμάδες. Ο σκοπός του προγράμματος ‘Επιστημονικές Μελέτες’ ήταν η τόνωση της ερευνητικής δραστηριότητας στην Ελλάδα, αλλά και η προώθηση επιστημονικών συνεργασιών μεταξύ ακαδημαϊκών ιδρυμάτων/ερευνητικών ινστιτούτων της χώρας με τα αντίστοιχα του εξωτερικού.

Το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννης Σ. Λάτσης

Το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννης Σ. Λάτσης ιδρύθηκε το  2005 με απώτερο σκοπό τη συνέχιση του πλούσιου φιλανθρωπικού έργου και των υψηλών αξιών του μεγάλου εθνικού ευεργέτη Ιωάννη Σ. Λάτση. Το Ίδρυμα έχει ως στόχο το σχεδιασμό, διαχείριση, και χρηματοδότηση ευρέως φάσματος προγραμμάτων, κυρίως στους τομείς της κοινωνικής πρόνοιας, εκπαίδευσης, επιστημών, υγείας, πολιτισμού, και περιβάλλοντος. Μετά τον θάνατο του Ιωάννη Σ. Λάτση το 2003, τα μέλη της οικογένειάς του αποφάσισαν να ιδρύσουν εις μνήμη του το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννης Σ. Λάτσης. Το ΔΣ του Ιδρύματος απαρτίζεται από την χήρα Εριέττα Λάτση, τις κόρες Μαριάννα και Μαργαρίτα, και το υιό Σπύρο Λάτση. Η πολιτική του Ιδρύματος σχετικά με τις εγκρίσεις και κατανομές των χρηματοδοτήσεων θέτει σε προτεραιότητα περιπτώσεις που αφορούν ευπαθεις κοινωνικές ομάδες, στήριξη ικανών ΜΚΟ και τοπικών οργανώσεων, βελτιώσεις υποδομών,  projects που αναδεικνύουν την πλούσια πολιτισμική κληρονομιά της Ελλάδας, καθώς και επιστημονικές έρευνες.

spiro latsis

Απολογισμός του Προγράμματος  ‘Επιστημονικές Μελέτες’

Το πρόγραμμα ‘Επιστημονικές Μελέτες’ ξεκίνησε από το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννης Σ. Λάτσης το 2008, κι έκτοτε έχει προσφέρει σημαντικές ετήσιας διάρκειας χρηματοδοτήσεις σε ερευνητικά προγράμματα στοχεύοντας στη τόνωση της ερευνητικής δραστηρίοτητας στην Ελλάδα και στην προώθηση των επιστημονικών συνεργασιών μεταξύ των ελληνικών ακαδημαϊκών ιδρυμάτων/ερευνητικών ινστιτούτων με τα αντίστοιχα του εξωτερικού. Από το 2008, και σε ετήσια βάση, το Ίδρυμα μέσω δημοσίων προσκλήσεων επέλεγε ανάμεσα στους ενδιαφερόμενους υποψηφίους αυτούς που τηρούσαν τα αυστηρά κριτήρια του Ιδρύματος. Συγκεκριμένα, από το 2008 υπήρξαν:

 • 6,200 υποβολές προτεινόμενων projects
 • 145 συνολικές χρηματοδοτήσεις από το Ίδρυμα
 • 556 συμμετοχές επιστημόνων
 • 46 συμμετοχές Ελληνικών Ιδρυμάτων, συμπεριλαμβανομένων πανεπιστημίων, ερευνητικών κέντρων, ΜΚΟ
 • 14 συμμετοχές οργανισμών του εξωτερικού
 • 6 συμμετοχές ανεξάρτητων ερευνητικών ομάδων

Τα projects έχουν χωριστεί σε 3 κύριες επιστημονικές κατηγορίες: Ανθρωπιστικές & Κοινωνικές Επιστήμες, Φυσικές Επιστήμες, Επιστήμες Ζωής.

2014 Χρηματοδοτούμενα Projects

Το 2014, το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννης Σ. Λάτσης χρηματοδότησε συνολικά 19 ερευνητικά προγράμματα. Ορισμένα από αυτά:

Ανθρωπιστικές & Κοινωνικές Επιστήμες (Συνολικά 7)

 • Καταγραφή της Γεβανικής διαλέκτου (Ανεξάρτητη Ομάδα)
 • Έρευνα σχετικά με την προθυμία πληρωμής των καταναλωτών για αγροτικά προϊόντα διαπιστευμένα ότι διασφαλίζουν δίκαιες συνθήκες εργασίας (Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Αγροτικής Ανάπτυξης)
 • Έρευνα σχετικά με τη γεωπονική επιστήμη, τη γεωργική τεχνολογία και τον εκσυγχρονισμό της ελληνικής γεωργίας μέσα από τη μελέτη των συλλογών του Γεωργικού Μουσείου Γ.Π.Α. (1920-1960) (Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο)
 • Έρευνα σχετικά με τις ιδεολογίες και πολιτικές διακρίσεων, αποκλεισμού και διώξεων στη σύγχρονη εποχή με σκοπό τη δημιουργία ενός εκπαιδευτικού οδηγού και ιστορικού ανθολογίου (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Πολιτικών Επιστημών)
 • Έρευνα σχετικά με τις πολιτικές δημοσιονομικής εξυγίανσης και την παραοικονομία στην περίπτωση της Ελλάδας (The European University Institute)

Φυσικές Επιστήμες (Συνολικά 6)

 • Έρευνα σχετικά με νανοπηκτές (nanogels) και την εφαρμογή τους στην αναγεννητική ιατρική (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Χημικών Μηχανικών)
 • Έρευνα σχετικά με νανοσύνθετα υλικά τσιμένου, τη δυνατότητα αυτο-αίσθησης, και την παρακολούθησή τους (Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης)
 • Έρευνα σχετική με την όξινση των ωκεανών και τις επιπτώσεις για τις ασβεστοποιημένες δομές των βενθικών οργανισμών (Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών)
 • Έρευνα σχετικά με την ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος για την αυτόματη ανακατασκευή θραυσμένων αρχαιολογικών ευρυμάτων (ICCS)

Επιστήμες Ζωής (Συνολικά 6)

 • Έρευνα σχετικά με την μελέτη των επιγενετικών παθογενετικών μηχανισμών της μυελοϊνωσης (myelofibrosis) (BRFAA)
 • Έρευνα σχετικά με τον προσδιορισμό φυσικών αναστολέων ανθρώπινων ηπατοκυτταρικών καρκινωμάτων μέσω συστημικής βιολογικής προσέγγισης (Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών)
 • Έρευνα σχετικά με τον προσδιορισμό της γενετικής βάσης του συνδρόμου MRKH μέσω πλήρους αλληλούχισης εξωνίων (BSRC “Alexander Fleming”)

Τα 26  projects που επιλέχθηκαν και πρόκειται να χρηματοδοτηθούν το 2016 από τον 8ο και τελευταίο κύκλο χρηματοδοτήσεων του προγράμματος ‘Επιστημονικές Μελέτες’ θα δημοσιευθούν σύντομα. Περαιτέρω χρηματοδοτήσεις ερευνητικών επιστημονικών προγραμμάτων θα ανακοινωθούν εντός του έτους από το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννης Σ. Λάτσης.

spiro latsis

Το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννης Σ. Λάτσης Στηρίζει την Έρευνα για το Ηπατοκυτταρικό Καρκίνωμα

Στις μέρες μας, η επιστημονική ερευνητική κοινότητα φέρει το βαρύ φορτίο της έρευνας σε μερικές από τις πιο ύπουλες και θανατηφόρες ασθένειες στον κόσμο. Μια από αυτές είναι και το ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα, επίσης γνωστό και ως malignant heptamona, που είναι και το πιο σύνηθες όσον αφορά τους καρκίνους του ήπατος. Οι περισσότερες περιπτώσεις αυτού του είδους κρίνονται ως δευτερεύουσες, και προκαλούνται από ιογενείς λοιμώξεις ηπατίτιδας Β ή C, ή λόγω κίρρωσης του ήπατος. Η θεραπεία του ηπατοκυτταρικού καρκινώματος εξαρτάται από αριθμό παραγόντων, συμπεριλαμβανομένων του μεγέθους του όγκου / όγκων, και το στάδιο. Οι μεγάλοι όγκοι συνήθως δεν έχουν καλή πρόγνωση.

Οι τρέχουσες θεραπευτικές προσεγγίσεις που έχουν ως στόχο την θεραπεία του Ηπατοκυτταρικού Καρκινώματος, είναι απλά μη αποτελεσματικές. Αυτή η αρνητική κατάσταση έχει οδηγήσει στην ανάγκη άμεσης και εις βάθος έρευνας που να αφορά την πρόληψη, αλλά και πιο αποτελεσματικές θεραπευτικές προσεγγίσεις. Μια ερευνητική ομάδα, από τη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου, έχει ξεκινήσει έρευνα για την εύρεση θεραπείας που βασίζεται στις αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες ορισμένων φυτών. Το αντικείμενο της έρευνας είναι ο εντοπισμός συγκεκριμένων φυσικών αναστολέων των ανθρώπινων ηπατοκυτταρικών καρκινωμάτων μέσω συστημικής βιολογικής προσέγγισης. Το project αξιολογείται και χρηματοδοτείται από το  Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννης Σ. Λάτσης. Αποτελεί μέρος του γενικότερου χρηματοδοτικού πλάνου του Ιδρύματος για τη στήριξη ερευνητικών ομάδων που αποτελούνται από νέους επιστήμονες και ερευνητές.

Το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννης Σ. Λάτσης

Γεννημένος το 1910, ο Ιωάννης Σ. Λάτσης άρχισε να δουλεύει από πολύ μικρή ηλικία για να βοηθήσει οικονομικά την φτωχή οικογένειά του. Με την πάροδο των χρόνων, ο Λάτσης κατάφερε κι έγινε ένας επιτυχημένος επιχειρηματίας, κυρίως στους τομείς της εμπορικής ναυτιλίας, των χρηματο-οικονομικών επενδύσεων, και της εμπορίας πετρελαίου. Η καριέρα του ξεκίνησε με συναλλαγές αγροτικών προϊόντων, και στη συνέχεια επεκτάθηκε και σε άλλους τομείς. Απέκτησε το πρώτο του επιβατηγό πλοίο κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του ‘40, κι ακολούθησαν αρκετά ακόμα στα επόμενα έτη. Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του ‘50, εισήλθε στον κλάδο της ναυτιλίας, και προέβη σε αγορές φορτηγών πλοίων και δεξαμενόπλοιου.

Έχοντας ιδρυθεί το 2005, το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννης Σ. Λάτσης έχει ως στόχο να συνεχίσει το έργο και το όραμα του Ιωάννη Σ. Λάτση παρέχοντας οικονομική στήριξη κι ενεργή ουσιαστική υποστήριξη σε όσους έχουν ανάγκη. Ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός σχεδιάζει, διαχειρίζεται, και παρέχει χρηματοδοτήσεις σε προγράμματα που καλύπτουν ένα πραγματικά ευρύ φάσμα τομέων, συμπεριλαμβανομένων των επιστημών, της εκπαίδευσης, της υγείας, της κουλτούρας, της κοινωνικής πρόνοιας, και των περιβαλλοντικών ζητημάτων. Επίσης, το Ίδρυμα, ως μέρος των δράσεών του, συνεργάζεται με το Πλωτό Μουσείο Νεράιδα το οποίο έχει ελεύθερη είσοδο. Στο συγκεκριμένο Πλωτό Μουσείο, οι επισκέπτες μπορούν να μάθουν ενδιαφέρουσες πληροφορίες σχετικά με την επιχειρηματική ιστορία της Ελλάδας. Επίσης, έχει ως στόχο την ενημέρωση του κοινού πάνω σε περιβαλλοντικά ζητήματα.

Το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννης Σ. Λάτσης συνεργάζεται κάθε χρόνο με διάφορους οργανισμούς για να στηρίξει στο μέγιστο δυνατό βαθμό αυτούς που βρίσκονται σε ανάγκη. Πρόσφατα, συνεργάστηκε με τη Τράπεζα Τροφίμων για την Καταπολέμηση της Πείνας. Κατά τη διάρκεια της πολυετούς ζωής του, ο Ιωάννης Σ. Λάτσης στήριζε ενεργά τους Έλληνες πολίτες με δωρεές σε εξοπλισμό και εγκαταστάσεις ακόμα και σε περιόδους έκτακτης ανάγκης, όπως στις περιπτώσεις των καταστροφικών σεισμών σε Καλαμάτα, Πύργο, Ηλεία και Γρεβενά. Επίσης, κατά καιρούς έκανε μεγάλες δωρεές σε καίριες δημόσιες υπηρεσίες, όπως πχ. το Πυροσβεστικό Σώμα, την Ελληνική Αστυνομία, και στο Ναυτικό Ταμείο. Η μεγάλη και σταθερή μέσα στον χρόνο αφοσίωση του Ιωάννη Σ. Λάτση στο να προσφέρει ουσιαστική βοήθεια και στήριξη σε αυτούς που είχαν πραγματική ανάγκη, συνεχίζεται ακέραια και μετά τον θάνατό του. Στις μέρες μας, το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννης Σ. Λάτσης διοικείται από την οικογένεια Λάτση, και το ΔΣ του Ιδρύματος απαρτίζεται από τον Σπύρο Λάτση, την Εριέττα Λάτση κι άλλα μέλη της οικογενείας.

Στη συνεχή προσπάθεια του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννης Σ. Λάτσης να βοηθάει ευπαθείς ομάδες, η προσφορά έκτακτης βοήθειας συγκαταλέγεται στις υψηλότερες προτεραιότητές του. Επίσης, το Ίδρυμα δίνει μεγάλη έμφαση στη βελτίωση των υποδομών, στα ακαδημαϊκά και ερευνητικά προγράμματα, στην κοινωνική ανάπτυξη, καθώς και στην προώθηση κι ανάδειξη της πλούσια πολιτισμικής κληρονομιάς της χώρας.

Το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννης Σ. Λάτσης, δίνει μεγάλη έμφαση σε θέματα περιβάλλοντος και βιωσιμότητας, όπως η μείωση των αποβλήτων, και για αυτό τον λόγο στηρίζει ευρύ φάσμα περιβαλλοντικών projects. Μέσω αυτών, το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννης Σ. Λάτσης έχει ως στόχο να αναδείξει και να αντιμετωπίσει το μείζον θέμα της ραγδαίας υποβάθμισης του περιβάλλοντος και των συνεχών προκλήσεων. Παρέχει χρηματοδότηση σε κοινότητες και οργανισμούς που συμμετέχουν ενεργά στη διάσωση του περιβάλλοντος, σε τομείς όπως πχ. ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και έρευνες καλύτερης απόδοσης της ενέργειας σε συνάρτηση με το σεβασμό του περιβάλλοντος.

Εκτός από την υπεράσπιση του περιβάλλοντος, το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννης Σ. Λάτσης δίνει μεγάλη έμφαση και στην εκπαίδευση. Αυτό φαίνεται μέσω των υποτροφιών που απονέμει σε φοιτητές δημοσίων πανεπιστημίων στην Ελλάδα. Κάθε φθινόπωρο, ανακοινώνεται δημόσια πρόσκληση για τις υποτροφίες του Ιδρύματος. Οι φοιτητές που επιλέγονται, λαμβάνουν σημαντικά ποσά σε δόσεις κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους.

Πέραν της εκπαίδευσης, το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννης Σ. Λάτσης εστιάζει και σε πρωτοβουλίες που αφορούν τη δημόσια υγεία. Αυτές περιλαμβάνουν ανακαινίσεις υποδομών ιατρικών εγκαταστάσεων, αγορές εξειδικευμένων ιατρικών εξοπλισμών, και γενικότερες δωρεές για την παροχή δωρεάν ιατροφαρμακευτικών υπηρεσιών. Το Ίδρυμα έχει στηρίξει αρκετές ανακαινίσεις μεγάλης κλίμακας σε νοσοκομεία διαφόρων πόλεων της χώρας, όπως πχ. Αθήνα, Πάτρα, Θεσσαλονίκη.

Οι συγκεκριμένες προσπάθειες στήριξης αποδεικνύουν με τον πλέον έμπρακτο τρόπο τη δέσμευση του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννης Σ. Λάτσης για τη βελτιστοποίηση των συνθηκών διαβίωσης στην Ελλάδα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Ίδρυμα, τον Σπύρο Λάτση, τα άλλα μέλη του ΔΣ, καθώς και τους σκοπούς που στηρίζει, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα τους.

Το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννης Σ. Λάτσης Χρηματοδοτεί Έρευνα για τις Επιπτώσεις Οξίνισης των Ωκεανών

Το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννης Σ. Λάτσης έχει χρηματοδοτήσει επιστημονική έρευνα που διερευνά τις επιπτώσεις της οξίνισης των ωκεανών στη δομή και πυκνότητα των σκληρών δομών των βενθικών οργανισμών. Η ερευνητική ομάδα απαρτίζεται από νεαρούς επιστήμονες κάτω των 40 ετών. Η έρευνα αξιολογήθηκε και της εγκρίθηκε χορήγηση από το Εποπτικό Συμβούλιο του Ιδρύματος το οποίο απαρτίζεται από μέλη της οικογένειας Λάτση. Συγκεκριμένα, την Εριέττα, Μαργαρίτα, Μαριάννα, και Σπύρο Λάτση. Το 2014, η ερευνητική ομάδα προέβει σε σειρά πειραμάτων για να αξιολογηθούν οι επιπτώσεις της οξίνισης των ωκεανών και να γνωστοποιηθεί στην κοινή γνώμη το ολοένα κι αυξανόμενο πρόβλημα που παρατηρείται στα εύθραυστα οικολογικά συστήματα των ωκεανών.

Το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννης Σ. Λάτσης

Το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννης Σ. Λάτσης σχεδιάζει, διαχειρίζεται, και παρέχει, χρηματοδοτικά προγράμματα εντός κι εκτός Ελλάδας. Δίνει ιδιαίτερη έμφαση στους τομείς της επιστήμης, εκπαίδευσης, υγείας, κοινωνικής πρόνοιας, και πολιτισμού. Μέσω του Ιδρύματος συνεχίζεται το πλούσιο φιλανθρωπικό έργο του εκλειπόντος Ιωάννη Σ. Λάτση.

Ο μηχανισμός έγκρισης χρηματοδοτήσεων του Ιδρύματος βάζει σε προτεραιότητα έκτακτες περιπτώσεις καταστροφής, καθώς και περιπτώσεις όπου οι χρηματοδοτήσεις μπορούν να δημιουργήσουν το μέγιστο θετικό αντίκτυπο σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Το Ίδρυμα συνεργάζεται με ΜΚΟ, συμμετέχει ενεργά σε υλοποιήσεις σημαντικών έργων υποδομής και εκπαιδευτικών προγραμμάτων, στηρίζει την επιστημονική έρευνα και έργα που προωθούν την πλούσια πολιτισμική κληρονομιά της Ελλάδας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το Πλωτό Μουσείο Νεράιδα το οποίο έχει ως στόχο την ανάδειξη της ναυτιλιακής και επιχειρηματικής ιστορίας της Ελλάδας παρέχοντας δωρεάν πρόσβαση σε πληθώρα εκδηλώσεων και εκθέσεων. Αποτελεί σημαντικό πόλο έλξης της νεολαίας και φάρο γνώσης και εξοικείωσης σχετικά με τα ναυτιλιακά επαγγέλματα και την περιβαλλοντική συνείδηση. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννης Σ. Λάτσης μπορούν να βρεθούν online.

Οι Επιπτώσεις της Οξίνισης των Ωκεανών για τις Ασβεστοποιημένες Δομές των Βενθικών Οργανισμών

H oξίνιση των ωκεανών είναι μια από τις σημαντικότερες συνέπειες της κλιματικής αλλαγής. Το project στοχεύει στην μελέτη των επιπτώσεων της οξίνισης στη δομή και πυκνότητα των σκληρών δομών των βενθικών οργανισμών με τη βοήθεια της απεικόνισής τους μέσω της τεχνολογίας micro-CT. Κατά τη διάρκεια μιας σειράς πειραμάτων σε ασπόνδυλα που θα διατηρούνται σε διαφορετικά επίπεδα pΗ, οι επιπτώσεις της οξίνισης θα συγκριθούν μεταξύ: (α) βενθικών οργανισμών που χρησιμοποιούν διαφορετικές μορφές CaCO3 (β) νεαρών και ενήλικων μορφών (γ) εξωτερικών και εσωτερικών ασβεστούχων δομών και (γ) μακροπρόθεσμων έναντι βραχυπρόθεσμων πειραμάτων οξίνισης.

Το έργο δεν θα επικεντρώνεται αποκλειστικά σε επιστημονικά αποτελέσματα. Τα βίντεο που θα δημιουργηθούν με το micro-CT θα χρησιμοποιηθούν ως εκπαιδευτικό εργαλείο για να οπτικοποιήσουν τις επιπτώσεις της οξίνισης για το ευρύ κοινό. Έτσι, θα αυξηθεί η ευαισθητοποίηση σχετικά με το πρόβλημα αυτό, δημιουργώντας πρόσθετη πίεση ώστε η οξίνιση των ωκεανών να αποτελέσει υψηλή προτεραιότητα στην χάραξη περιβαλλοντικών πολιτικών.

Η συγκεκριμένη μελέτη αξιολογήθηκε και χρηματοδοτήθηκε στο πλαίσιο της επιδίωξης του Ιδρύματος να ενισχύσει επιστημονικές ομάδες των οποίων όλα τα μέλη είναι κάτω των 40 ετών.

Χρηματοδοτήσεις Επιστημονικών Ερευνών από το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννης Σ. Λάτσης

Από το 2008, το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννης Σ. Λάτσης χρηματοδοτεί επιστημονικές έρευνες εντός Ελλάδας, αλλά και στο εξωτερικό, σε συνεργασία με πανεπιστήμια και επιστημονικές ομάδες παγκόσμιου κύρους. Οι τομείς συμπεριλαμβάνουν όλους τους τομείς επιστημονικής έρευνας, όπως αυτοί ορίζονται από το Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Συμβούλιο (European Research Council) – επιστήμες της ζωής, επιστήμες της Γης και του Σύμπαντος, κοινωνικές κι ανθρωπιστικές επιστήμες, φυσική, μηχανική, μαθηματικά, φυσικές επιστήμες και τεχνολογία. Κάθε χρόνο αυξάνεται ο αριθμός των επιστημονικών ερευνών που εγκρίνονται προς χρηματοδότηση από το Ίδρυμα. Το 2008, οι χρηματοδοτούμενες έρευνες ήταν 10. Το 2013, ο αριθμός αυτός εκτοξεύτηκε στις 18. Η χρηματοδότηση για κάθε έρευνα κυμαίνεται από €10,000 με €12,000 (+ ΦΠΑ και λοιποί φόροι & παρακρατήσεις).

Η Κληρονομιά του Ιωάννη Σ. Λάτση

Κατά τη διάρκεια της πολυετούς ζωής του, ο Ιωάννης Σ. Λάτσης συμμετείχε ενεργά στην φιλανθρωπική δραστηριότητα της χώρας. Θέσπισε πληθώρα υποτροφιών, χρηματοδοτήσεις, και δημιούργησε πολλά Ιδρύματα στηρίζοντας σημαντικά τις προσπάθειες βοήθειας των ευπαθών κοινωνικών ομάδων, αλλά και το έργο διαφόρων οργανισμών. Η συμμετοχή του ήταν σημαντικότατη ακόμα και σε περιόδους εθνικής κρίσης, όπως κατά τη διάρκεια των καταστροφικών σεισμών σε Καλαμάτα, Πύργο, και Γρεβενά, το 1986, 1988, 1995 αντίστοιχα. Χρηματοδότησε την ανέγερση και το εκσυγχρονισμό πολλών σχολικών κτιρίων και ιατροφαρμακευτικών μονάδων. Δώρισε επίσης οχήματα και εξοπλισμό σε διάφορες δημόσιες υπηρεσίες. Σημαντικότατη επίσης υπήρξε η συνεισφορά του στο ΝΑΤ (Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο). H πλούσια φιλανθρωπική προσφορά αυτού του μεγάλου ευεργέτη αναγνωρίσθηκε και τιμήθηκε πολλές φορές κατά τη διάρκεια της ζωής του. Χαρακτηριστικές είναι οι βραβεύσεις και αναγνώριση που έλαβε από το Οικουμενικό Πατριαρχείο και την Ακαδημία Αθηνών.

Μετά τον θάνατο του Ιωάννη Σ. Λάτση το 2003, η οικογένειά του θέλησε να συνεχιστεί το πλούσιο φιλανθρωπικό του έργο. Για αυτό τον λόγο, το 2005, ίδρυσε εις μνήμη του το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννης Σ. Λάτσης. Το Εποπτικό Συμβούλιο του Ιδρύματος απαρτίζεται από μέλη της οικογένειας Λάτση. Συγκεκριμένα, την Εριέττα, τη Μαριάννα, τη Μαργαρίτα, και τον Σπύρο Λάτση.

Spiro Latsis

Ο Σπύρος Λάτσης και το Ίδρυμα Λάτση Βοηθούν στην Έρευνα των Νανοσύνθετων Υλικών

Ο εντοπισμός ελαττωμάτων στη δομή ενός κτιρίου πριν αυτά εκδηλωθούν ως σοβαρή βλάβη είναι σίγουρα ζωτικής σημασίας. Η συχνής συντήρηση είναι στην ευθύνη του διαχειριστή του κτιρίου, ωστόσο σίγουρα η εξωτερική επίβλεψη δεν επαρκεί, καθώς η εμφάνιση ρωγμών στους τοίχους και την οροφή αποτελούν πολλές φορές ένδειξη ότι πλέον είναι πολύ αργά για να γίνει κάτι. Επειδή η στατικότητα των κτιρίων και η σωστή συντήρησή τους αποτελούν τομέα πολύ σημαντικό, πόσο μάλλον για την Ελλάδα που είναι μια άκρως σεισμογενής χώρα, ο Σπύρος Λάτσης και το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννης Σ. Λάτσης αποφάσισαν να χρηματοδοτήσουν μια διεθνής επιστημονική/ερευνητική ομάδα ο στόχος της οποίας είναι να ερευνήσει και να παράξει ένα νανοσύνθετο υλικό το οποίο θα μπορεί να εντοπίζει δομικές ανωμαλίες πολύ πριν αυτές μετατραπούν σε πολύ σοβαρά προβλήματα στατικότητας. Μάλιστα, υπάρχουν πολλά πλεονεκτήματα όσον αφορά τα νανοσύνθετα δομικά υλικά που εκτείνονται πέραν των συνηθισμένων. Παρακάτω, ακολουθεί μια σύντομη περιγραφή των λειτουργικών τους χαρακτηριστικών.

Το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννης Σ. Λάτσης

Χωρίς της ζωτικής σημασίας χρηματοδότηση από το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννης Σ. Λάτσης, η πολύ σημαντική έρευνα πάνω στα νανοσύνθετα δομικά υλικά δεν θα ήταν δυνατή. Ο Δρ. Σπύρος Λάτσης, γιος του Έλληνα μεγιστάνα και φιλάνθρωπου Ιωάννη Σ. Λάτση, συμφώνησε με τα άλλα μέλη του ΔΣ του Ιδρύματος ότι η συγκεκριμένη επιστημονική έρευνα άξιζε σίγουρα χρηματοδότηση. Για να μπορέσει ένα ερευνητικό πρόγραμμα να αποκτήσει χρηματοδότηση από το Ίδρυμα, θα πρέπει αυτό να ανταποκρίνεται στα αυστηρά κριτήρια και το πλαίσιο που καθορίζεται από το ΔΣ, και θα πρέπει να αξιολογηθεί θετικά από την αυστηρή εξεταστική διαδικασία του Ιδρύματος.

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το πλούσιο φιλανθρωπικό έργο του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννης Σ. Λάτσης, μπορείτε να επισκεφτείτε το blog του Σπύρου Λάτση όπου θα βρείτε πληθώρα άρθρων και συνδέσμων ανακατεύθυνσης προς προγράμματα που έχει ήδη υποστηρίξει με διάφορους τρόπους το Ίδρυμα. Μέσω του blog θα μπορείτε επίσης να ενημερώνεστε σχετικά με το ποια προγράμματα έχουν εγκριθεί και υλοποιηθεί με τη βοήθεια του Ιδρύματος, καθώς και να παρακολουθείτε την εξέλιξη προγραμμάτων που τρέχουν, όπως πχ. το ερευνητικό πρόγραμμα πάνω στα προηγμένα νανοσύνθετα υλικά δόμησης.

Η Ομάδα πίσω από την Έρευνα

Η συγκεκριμένη επιστημονική έρευνα αποτελεί ουσιαστικά τη συνδυαστική προσπάθεια τεσσάρων ερευνητών, του Dr Νικόλαου Αλεξόπουλου (καθηγητή Πανεπιστημίου Αιγαίου), του Dr Ευάγγελου Π. Φάββα (του ερευνητικού κέντρου Δημόκριτος), της Γαλλίδας Dr Celia Mercader και του επίσης Γάλλου Dr Philippe Poulin, να διερευνήσουν και να αναπτύξουν ένα οικονομικό τρόπο μέτρησης δομικών ζημιών. Κάθε μέλος της ομάδας είναι εξειδικευμένο στο τομέα του και τρεις από τους επιστημονικούς ερευνητές δουλεύουν παράλληλα πάνω σε έρευνες παρόμοιων προηγμένων υλικών νανοτεχνολογίας.

Ο Σκοπός της Μελέτης

Βρίσκοντας έναν οικονομικό και ταυτόχρονα αξιόπιστο τρόπο παρατήρησης κοπώσεων και ζημιών των δομικών υλικών μπορεί να έχει πολύ σημαντικές εφαρμογές και να αποτελέσει ένα ιδιαιτέρως χρήσιμο εργαλείο για τους πολιτικούς μηχανικούς στην προσπάθειά τους να επεκτείνουν τη ζωή των ήδη υπάρχοντων κτιρίων και φυσικά να διαφυλάξουν την ασφάλεια των ανθρώπων. Σκοπός της έρευνας είναι να διερευνήσει πως τα νανοσύνθετα αυτο-ανίχνευσης μπορούν να συμβάλουν σε αυτό και πως το γραφένιο, και συγκεκριμένα τα GNPs (graphene nano-platelets), μπορούν να αποτελέσουν βιώσιμη λύση όταν αναμειχθούν με τσιμέντο, καθώς και πόσο αποτελεσματικά είναι τα GNPs στην παρακολούθηση της στατικότητας ενός κτιρίου.

Φυσικά. στην Ελλάδα βρίσκονται πολλά μεγάλα κτίρια και αρχαία μνημεία πολύ σημαντικής πολιτιστικής κληρονομιάς που χρειάζονται συνεχόμενη συντήρηση. Για αυτό τον λόγο, το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννης Σ. Λάτσης έκρινε ότι έπρεπε να χρηματοδοτηθεί αυτή η πολλά υποσχόμενη και άμεσα εφαρμόσιμη επιστημονική έρευνα. Εάν μάλιστα είναι επιτυχής, τότε σαφώς μια εναλλακτική με λιγότερο κόστος εντοπισμού προβλημάτων στη στατικότητα των κατασκευών για την έγκαιρη και αποτελεσματική συντήρησή τους, πόσο μάλλον αν οι κατασκευές αυτές είναι σημαντικά μνημεία, θα είναι ζωτικής σημασίας!

Η Μεθοδολογία της Έρευνας

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι πριν την έρευνα ήταν άγνωστο κατά πόσο τα GNPs θα μπορούσαν να αναμειχθούν επιτυχώς με το τσιμέντο ώστε να δημιουργήσουν το επιθυμητό δομικό υλικό. Σε αντίθεση με τις παραδοσιακές προσεγγίσεις που απαιτούν τη χρήση επικολλημένων αισθητήρων υψηλού κόστους, η παρούσα πρόταση επικεντρώνεται στην ανάπτυξη ενός ευφυούς δομικού υλικού που θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως αισθητήρας για την παρακολούθηση της παραμορφωσιακής κατάστασης του δομικού στοιχείου. Για να επιτευχθεί αυτό, θα χρησιμοποιηθούν καινοτόμα νανοϋλικά, όπως νανο-φύλλα γραφενίου και ίνες PVA με ενσωματωμένους νανοσωλήνες άνθρακα από το CNRS στο Bordeaux.

Με το που θα παρασκευασθεί το μείγμα GNP-τσιμέντου, θα τεσταριστεί τόσο η ηλεκτρική αγωγιμότητα του μείγματος, η οποία είναι σημαντική για τον προσδιορισμό της ικανότητας αυτο-αίσθησης, όσο και η αντοχή του μείγματος. Η πρώτη θα υπολογίζεται χρησιμοποιώντας την μέθοδο 2-wire Ohms, και η δεύτερη θα υπολογίζεται μέσω δοκιμών κάμψης τριών σημείων.

Μέσω αυτών των δοκιμών, η ερευνητική ομάδα θα επιθεωρεί το μείγμα GNP-τσιμέντου για να διαπιστώσει την αντοχή του υλικού σε μικροσκοπικό επίπεδο. Ο απώτερος σκοπός όλων αυτών των δοκιμών είναι να διαπιστωθεί κατά πόσο το συγκεκριμένο μείγμα θα αποδειχθεί εφαρμόσιμο και αποτελεσματικό στον εντοπισμό δομικών βλαβών από τους πολιτικούς μηχανικούς.

Μελλοντικές Χρηματοδοτήσεις Ερευνητικών Προγραμμάτων

Το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννης Σ. Λάτσης πάντα εστιάζει στο μέλλον κάθε φορά που χρηματοδοτεί ένα ερευνητικό πρόγραμμα. Στην περίπτωση των νανοσύνθετων υλικών, εάν η ομάδα πετύχει τους στόχους της, τότε θα πρόκειται για μια έρευνα τα αποτελέσματα της οποίας θα αλλάξουν το τρόπο κατασκευής όχι μόνο κτιρίων, αλλά και γεφυρών, σηραγγών, κλπ. Η νέα αυτή τεχνολογία θα μπορούσε να σώσει χιλιάδες ζωές, κυρίως σε ιδιαιτέρως σεισμογενείς περιοχές, και να διαφυλάξει, μέσω της σωστής συντήρησης, σημαντικά μνημεία παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς.

Ο Σπύρος Λάτσης εξηγεί πως το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννης Σ. Λάτσης υποστηρίζει τις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες

Η μελέτη των τοπικών και περιφερειακών διαλέκτων αποτελεί ένα πολύ σημαντικό πεδίο για τους ερευνητές που σχετίζονται με την ανθρωπολογία, τη γλωσσολογία, την κοινωνιολογία, και τις πολιτισμικές σπουδές. Σε περιπτώσεις όπου ο αριθμός των ομιλητών μιας συγκεκριμένης διαλέκτου φθίνει, αποτελεί πολύ μεγάλη πρόκληση ώστε να βρεθούν όσες περισσότερες πληροφορίες είναι δυνατόν πριν η συγκεκριμένη διάλεκτος χαθεί για πάντα. Το 2014, μια τέτοια διάλεκτος υπό εξαφάνιση υπήρξε το θέμα έρευνας, η οποία έρευνα χρηματοδοτήθηκε από τον Σπύρο Λάτση και την οικογένεια Λάτση μέσω του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννης Σ. Λάτσης.

Η μελέτη έχει τίτλο : ‘Πριν Σβήσει η Φλόγα: Καταγραφή της Γεβανικής Διαλέκτου’ κι εστιάζει στη Γεβανική/Ρωμανιώτικη διάλεκτο των Ελλήνων Εβραίων. Η ερευνητική ομάδα αποτελείται από την Ευαγγελία Βλάχου, την Χρυσούλα Παπαδοπούλου, και τον Γεώργιο Κότζογλου. Και οι 3 ερευνητές προέρχονται από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Η ίδια η διάλεκτος περιορίζεται σε μόλις λίγα άτομα που τη χρησιμοποιούν και βρίσκονται διάσπαρτα στην Χαλκίδα, τα Ιωάννινα, και τη Νέα Υόρκη. Υπάρχουν πολύ λίγα στοιχεία όσον αφορά τη γνώση της γραμματικής της συγκεκριμένης υπο-εξαφάνισης Γεβανικής διαλέκτου. Σκοπός της έρευνας είναι να δημιουργήσει μια βάση δεδομένων (σώμα) προφορικών κειμένων που βασίζονται σε συνεντεύξεις ομιλητών της Γεβανικής διαλέκτου που μένουν στις 3 περιοχές που αναφέρθηκαν νωρίτερα. Μέσω γλωσσολογικών αναλύσεων, οι ερευνητές ευελπιστούν ότι θα καταφέρουν να προβούν στην έκδοση του πρώτου τόμου, ο οποίος τόμος θα αποτελέσει τον πρώτο ολοκληρωμένο και επιστημονικά τεκμηριωμένο γλωσσολογικό οδηγό της συγκεκριμένης διαλέκτου.

Ο γεννημένος στην Αθήνα Σπύρος Ιωάννης Λάτσης έχει μεγάλη εμπειρία στον ακαδημαϊκό χώρο, καθώς ο ίδιος είναι κάτοχος διδακτορικού τίτλου (PhD) Φιλοσοφίας από το 1974 και μέλος του ΔΣ του Ινστιτούτου Προηγμένων Μελετών του Πανεπιστημίου Πρίνστον (Institute of Advanced Studies in Princeton). Η χρηματοδότηση ερευνητικών προγραμμάτων είναι ένας τομέας στον οποίο συμμετέχει ενεργά το Ίδρυμα από το 2008, όταν και το ΔΣ του Ιδρύματος (Σπύρος Λάτσης, Εριέττα Λάτση, Μαριάννα Λάτση, Μαργαρίτα Λάτση) αποφάσισε να ξεκινήσει τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία με στόχο τη τόνωση της επιστημονικής έρευνας στην Ελλάδα. Άλλωστε, το Ίδρυμα ιδρύθηκε για να τιμήσει τη μνήμη του Ιωάννη Σ. Λάτση και να συνεχίσει το πλούσιο φιλανθρωπικό του έργο.

Η επιστημονική έρευνα της Γεβανικής Διαλέκτου είναι ένα από τα 7 χρηματοδοτούμενα projects στο τομέα των Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών που ενέκρινε το Ίδρυμα για το 2014. Αυτά τα projects καλύπτουν ένα ποικιλόμορφο ερευνητικό πεδίο – από την προθυμία των καταναλωτών να πληρώνουν υψηλότερες τιμές αγροτικών προϊόντων για την εξασφάλιση καλύτερων συνθηκών διαβίωσης/εργασίας των αγροτών – έως τις πολιτικές διακρίσεων. Άλλα 12 projects στους τομείς της μηχανικής, φυσικής, επιστημών ζωής εγκρίθηκαν προς χρηματοδότηση από το Ίδρυμα.

Spiro Latsis

Μια σύντομη εισαγωγή στο Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννης Σ. Λάτσης και στο ρόλο του όσον αφορά την επιστημονική έρευνα στην Ελλάδα

Το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννης Σ. Λάτσης ιδρύθηκε από την οικογένεια Λάτση με σκοπό τη διαχείριση και υλοποίηση δραστηριοτήτων κοινωφελούς χαρακτήρα. Το εποπτικό του συμβούλιο απαρτίζεται από μέλη της οικογένειας Λάτση: τη Μαργαρίτα Λάτση, την Εριέττα Λάτση, τη Μαριάννα Λάτση, και τον Σπύρο Λάτση. Το Ίδρυμα, για το οποίο μπορείτε να μάθετε περισσότερα σε αυτό τον ιστότοπο, προσφέρει χρηματοδοτήσεις σε πρωτοβουλίες με έδρα τόσο την Ελλάδα όσο και το εξωτερικό με τις περισσότερες εξ αυτών να σχετίζονται με τους τομείς του πολιτισμού. της εκπαίδευσης, της κοινωνικής πρόνοιας, και της επιστημονικής έρευνας.

Οι χρηματοδοτήσεις του Ιδρύματος αφορούν τόσο εξ ολοκλήρου πρωτοβουλίες του Ιδρύματος όσο και πρωτοβουλίες τρίτων. Στη δεύτερη περίπτωση, τα μέλη του συμβουλίου συνεργάζονται στενά με τους επιλεγμένους οργανισμούς προσφέροντας όχι μόνο χρηματοδότηση, αλλά και άλλα είδη υποστήριξης, βελτιστοποιώντας με αυτό το τρόπο την αποτελεσματικότητα των χρηματοδοτήσεων. Τα μέλη της οικογένειας Λάτση που συμμετέχουν στην λειτουργία του Ιδρύματος αντιλαμβάνονται πλήρως τις πραγματικές κι ολοένα αυξανόμενες ανάγκες της κοινωνίας και για αυτό τον λόγο επιλέγουν πολύ προσεκτικά που δίνουν τις χρηματοδοτήσεις, έτσι ώστε τα χρήματα αυτά να έχουν το μέγιστο θετικό αντίκτυπο στο μέγιστο αριθμό ανθρώπων ευπαθών ομάδων, αλλά και του γενικότερου κοινωνικού συνόλου. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι γίνεται εις βάθος έρευνα της ποιότητας και της δυναμικής της κάθε πρωτοβουλίας/μελέτης που εξετάζεται για έγκριση χρηματοδότησης, κι αφού εγκριθεί δίνεται πολύ μεγάλη έμφαση στο σχεδιασμό και την υλοποίηση τόσο της βραχυπρόθεσμης όσο και της μακροπρόθεσμης στρατηγικής υλοποίησης, έτσι ώστε να εξυπηρετούνται στο βέλτιστο βαθμό τόσο τα υψηλά ιδανικά του Ιδρύματος όσο και οι πραγματικές ανάγκες των στοχευμένων ευπαθών κυρίως ομάδων.

Κάθε χρόνο, το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννης Σ. Λάτσης χρηματοδοτεί, μερικώς ή εξ ολοκλήρου, κατά μέσον όρο 25 επιστημονικές έρευνες στους τομείς των Επιστημών Ζωής, της Φυσικής, και των Κοινωνίκών/Ανθρωπιστικών Επιστημών. Αυτό γίνεται μέσω ανοικτής δημόσιας πρόσκλησης και πρακτικά σημαίνει ότι οποιαδήποτε επιστημονική ομάδα που σχετίζεται με κάποιον από τους παραπάνω τομείς μπορεί να δικαιούται έγκριση χρηματοδότησης, αρκεί να πληροί τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια όπως αυτά ορίζονται από το Ίδρυμα.

Με γενναίες ετήσιες χρηματοδοτήσεις που μπορεί να αγγίξουν και τα €12,000 / μελέτη, δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι το Ίδρυμα λαμβάνει κυριολεκτικά εκατοντάδες αιτήσεις σε κάθε δημόσια πρόσκλησή του. Για παράδειγμα, το 2014, υποβλήθηκαν 946 αιτήσεις. Από αυτές, χρηματοδοτήθηκαν οι  19. Τα μέλη του εποπτικού συμβουλίου του Ιδρύματος που είναι υπεύθυνα για αυτές τις αποφάσεις, είναι η Μαργαρίτα Λάτση και ο Σπύρος Λάτσης, καθώς και αριθμός υπευθύνων προγραμμάτων και διοικητικών στελεχών. Όπως αναφέρθηκε νωρίτερα, πριν ληφθεί απόφαση έγκρισης ή όχι ενός προγράμματος προηγείται ενδελεχής έλεγχος κι αξιολόγηση, έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι οι χρηματοδοτήσεις δίνονται σε μελέτες που θα έχουν πραγματικά μεγάλο θετικό αντίκτυπο στις στοχευμένες ευπαθείς ομάδες, αλλά και στο γενικότερο κοινωνικό σύνολο.

Spiro Latsis

Το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννης Σ. Λάτσης παρέχει ετήσιες χρηματοδοτήσεις επιστημονικών ερευνών από το 2008. Ο σκοπός των χρηματοδοτήσεων είναι η ενεργή στήριξη κι ανάπτυξη της επιστημονικής έρευνας στην Ελλάδα, αλλά και η δυνατότητα συνεργασιών Ελληνικών πανεπιστημίων και ερευνητικών ινστιτούτων με τα αντίστοιχα του εξωτερικού. Στο πρώτο χρόνο λειτουργίας του, το Ίδρυμα χρηματοδότησε 10 μελέτες. 3 από αυτές σχετίζονταν με τους τομείς της Φυσικής & Μηχανικής και οι 7 με τις Κοινωνικές/Ανθρωπιστικές Επιστήμες. Τον επόμενο χρόνο, χρηματοδότησε 15 μελέτες, ενώ το 2010 χρηματοδότησε 21. Τα έτη 2011, 2012, και 2013, χρηματοδότησε 17, 18 και 19 μελέτες αντίστοιχα.

Πέρυσι, το συμβούλιο επέλεξε να χρηματοδοτήσει 7 επιστημονικές μελέτες στο τομέα των Κοινωνικών/Ανθρωπιστικών Επιστημών. Λαμβάνοντας υπόψιν το τεράστιο αντίκτυπο που έχει η οικονομική κρίση στην κοινωνία γενικότερα, καθώς και στην Ελληνική οικονομία, δεν αποτελεί έκπληξη ότι 2 από τις 7 μελέτες που χρηματοδοτήθηκαν σχετίζονταν με την οικονομική κρίση. Η πρώτη μελέτη έγινε υπό την επίβλεψη της Μάρθας Μπουζιούρη και εστίασε στους τρόπους με τους οποίους η οικονομική κρίση επιρρέασε τον κοινωνικό ιστό της Αθήνας. Οι κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις της ύφεσης αποκάλυψαν νέους τρόπους συνεργασίας, συμμετοχής και συνύπαρξης. Έτσι, άλλαξαν ταυτόχρονα και τους τρόπους  με τους οποίους αντιλαμβανόμαστε την αυτο-οργάνωση και την αλληλεγγύη. Στόχος της μελέτης ήταν να διερευνήσει ποιοτικά και ποσοτικά, να χαρακτηρίσει, να εντοπίσει, αλλά και να ερμηνεύσει αυτές τις αλλαγές λαμβάνοντας υπόψιν σημαντικές παραμέτρους, όπως πχ. κοινωνικές περικοπές και οικονομικές δυσχέρειες.

Η δεύτερη εξ αυτών των μελετών εστίασε στις δημοσιονομικές διαβουλεύσεις και πολιτικές στην Ελλάδα. Στην ομάδα που ανέλαβε την έρευνα συμμετείχαν η Ευγενία Βέλλα και Εύη Παππά του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου. Λόγω της οικονομικής κρίσης των τελευταίων ετών, η χάραξη της πολιτικής εστίασε κυρίως στην εφαρμογή εκτενών και μακροχρόνιων πλάνων δημοσιονομικής εξυγίανσης, όπως πχ. περικοπές κρατικών δαπανών, αυξήσεις φόρων, κλπ.

Η συγκεκριμένη επιστημονική έρευνα εξέτασε τις διάφορες πολιτικές δημοσιονομικής εξυγίανσης που μπορούν να υπάρξουν εντός μιας οικονομίας που είναι γνωστό ότι μεγάλο μέρος της βασίζεται στην παραοικονομία. Έχοντας αυτή την ιδιαιτερότητα κατά νου, η έρευνα βασίστηκε στο μοντέλο DSGE (Dynamic Stochastic General Equilibrium, δλδ. Δυναμικά Στοχαστική Γενική Ισορροπία), το οποίο εστιάζει στην ακούσια ανεργία, με νομικές υπηρεσίες και παραγωγή προϊόντων να κρύβονται επιμελώς από τις κρατικές αρχές, έτσι ώστε να αποφευχθεί πληρωμή των νόμιμων και προβλεπόμενων κοινωνικών εισφορών και φόρων. Χρησιμοποιώντας αυτό το πλαίσιο, διερευνήθηκε σε βάθος η ανεργία και τα αποτελέσματα παραγωγής με βάση τις δαπάνες Vs φόρους όσον αφορά τις πολιτικές διαρθρωτικής αναπροσαρμογής.

Η απόφαση να συμπεριληφθεί και η παράμετρος της Ελληνικής παραοικονομίας όσον αφορά τις πολιτικές δημοσιονομικής εξυγίανσης της χώρας είναι σαφώς κάτι καινούριο ως αντίληψη. Η δημοσιονομική πολιτική και η ανεργία είναι δυο τομείς ζωτικής σημασίας στην προσπάθεια ανάκαμψης της χώρας. Αυτός ήταν και ο κυριότερος λόγος άλλωστε που η συγκεκριμένη μελέτη εγκρίθηκε να χρηματοδοτηθεί από το συμβούλιο του Ιδρύματος. Βεβαίως, το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννης Σ. Λάτσης έχει ως γενικότερο στόχο τη χρηματοδότηση μελετών από διάφορους τομείς εντός κι εκτός Ελλάδας και αυτό είναι αναπόσπαστο κομμάτι των αξιών του Ιδρύματος, αλλά και του διευθύνοντα συμβούλου Σπύρου Λάτση.

Ο Σπύρος Λάτσης Διερευνά Κοινωνικά Υπεύθυνες Γεωργικές Πρακτικές

Το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννης Σ. Λάτσης έχει παράσχει χρηματοδότηση σε μια σειρά ετήσιων επιστημονικών ερευνητικών μελετών από το 2008. Η χρηματοδότηση χωρίζεται σε τρεις βασικές κατηγορίες επιστημών – κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες, φυσική και μηχανική, επιστήμες της ζωής. Κάθε χρόνο δημοσιεύεται ανοικτή πρόσκληση προς τους ενδιαφερόμενους. Η έγκριση ή όχι της κάθε αίτησης αποφασίζεται από το Ίδρυμα και παίρνεται με βάση το μεγαλύτερο πολλαπλασιαστή οφέλους. Ο σκοπός της πρωτοβουλίας χρηματοδότησης επιστημονικών μελετών είναι η ανάπτυξη της ερευνητικής δραστηριότητας σε διάφορους επιστημονικούς τομείς παράλληλα με τη συνεργασία Ελληνικών πανεπιστημίων και ερευνητικών κέντρων με τα αντίστοιχα του εξωτερικού. Το 2015, μια από τις επιστημονικές μελέτες που εγκρίθηκε ήταν πάνω στη σχέση καταναλωτικής προθυμίας και αποδεκτής τιμής αγροτικών προϊόντων έτσι ώστε να διασφαλιστούν δίκαιες εργατικές συνθήκες. Η ερευνητική ομάδα απαρτίζεται από τον Ανδρέα Δριχούτη από το Πανεπιστήμιο των Ιωαννίνων, τον Jayson Lusk από το Πανεπιστήμιο της Οκλαχόμα, και τον Αχιλλέα Βασσιλόπουλο από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο των Αθηνών.

Το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννης Σ. Λάτσης

Ο γεννημένος το 1910 Ιωάννης Σ. Λάτσης, ήταν ένας ιδιαιτέρως επιτυχημένος Έλληνας επιχειρηματίας κι εφοπλιστής. Οι γονείς του ήταν η Αφροδίτη και ο Σπύρος Λάτσης. Κατά τη διάρκεια της μακρόχρονης ζωής του, ο Ιωάννης Σ. Λάτσης αναγνωρίσθηκε και τιμήθηκε ουκ ολίγες φορές για την κατακόρυφη άνοδο του στο παγκόσμιο επιχειρηματικό κι εφοπλιστικό στερέωμα, καθώς και για το πλούσιο φιλανθρωπικό του έργο κυρίως στους τομείς της κοινωνικής πρόνοιας, της εκπαίδευσης, και της επιστημονικής έρευνας. Από την ίδρυση του Ιδρύματος Υποτροφιών Ηλείων το 1967 για τη χρηματοδότηση πανεπιστημιακών και μεταπτυχιακών σπουδών, έως και την ενεργή και ουσιαστική συμμετοχή με χρήματα και πόρους στην ανόρθωση των κατοίκων της Καλαμάτας μετά τον καταστρεπτικό σεισμό του 1986, ο Ιωάννης Σ. Λάτσης αφιέρωσε σημαντικό κομμάτι της ζωής του στο να βοηθάει ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Ύστερα από τον θάνατό του τον Απρίλιο του 2003, το πλούσιο φιλανθρωπικό του έργο συνεχίζεται από τα μέλη της οικογένειάς του: την Εριέττα (σύζυγο), τη Μαριάννα και τη Μαργαρίτα (κόρες), και τον Σπύρο Λάτση (γιο), μέσω του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννης Σ. Λάτσης το οποίο κι ονομάστηκε εις μνήμη του μεγάλου εθνικού ευεργέτη. Ο γιος του Ιωάννη, Σπύρος Λάτσης, συνεχίζει να δραστηριοποιείται στις επιχειρήσεις κι επενδύσεις του Ιωάννη Λάτση, όπως και συνεχίζει να στηρίζει ενεργά το φιλανθρωπικό έργο μέσω των δραστηριοτήτων του Ιδρύματος. Σε αυτό το σημείο αξίζει να σημειωθεί ότι το Ίδρυμα χρηματοδοτεί τις δικές του εξ’ ολοκλήρου πρωτοβουλίες παράλληλα με πρωτοβουλίες τρίτων. Γεωγραφική έμφαση δίνεται στην Ελλάδα, ωστόσο είναι ήδη πολλά έργα του εξωτερικού που έχουν χρηματοδοτηθεί από το Ίδρυμα, όπως επιστημονικές έρευνες που δίνουν καλό κίνητρο συνεργασίας των Ελληνικών πανεπιστημίων και ερευνητικών κέντρων με τα αντίστοιχα του εξωτερικού.

Γεωπονική / Γεωργική Μελέτη 2015

Το συγκεκριμένο ερευνητικό πρόγραμμα διερευνά την προθυμία των καταναλωτών να πληρώσουν περισσότερα για πιστοποιημένα αγροτικά προϊόντα διασφαλίζοντας με αυτό το τρόπο δίκαιες συνθήκες εργασίας. Βασίστηκε πάνω σε αναφορές Ελλήνων αγροτών ότι για να μπορέσουν να παραμείνουν ανταγωνιστικοί σε σύγκριση με τα εισαγώμενα γεωργικά προϊόντα και να διατηρήσουν τις τιμές τους σε χαμηλά επίπεδα, θα έπρεπε να ελαχιστοποιήσουν ή ακόμα και να καταργήσουν εργατικά προνόμια των εργατών που δουλεύουν στα χωράφια, όπως πχ. ημερομίσθια διαβίωσης, πρόσβαση σε υπηρεσίες στέγασης, πρόσβαση σε υπηρεσίες ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, αλλά και λογικές ώρες σε ανθρώπινες συνθήκες εργασίας. Με αυτό το τρόπο θα μπορούσαν να μειώσουν σημαντικά το κόστος παραγωγής και να συνεχίσουν να παράγουν κέρδος κρατώντας τις τιμές χαμηλά. Η ερευνητική ομάδα θα ξεκινήσει την έρευνα με βάση τα δεδομένα των ερωτηματολογίων που θα συλλεχθούν, έτσι ώστε να διαπιστωθεί εάν οι καταναλωτές είναι πρόθυμοι να πληρώσουν υψηλότερες τιμές για τα τοπικά προϊόντα με την προϋπόθεση ότι οι εργάτες στα χωράφια δουλεύουν κάτω από ανθρώπινες συνθήκες και αμοίβονται ικανοποιητικά. Αναμένεται ότι η έρευνα θα δείξει κατά πόσον τα εργατικά προνόμια, όπως πχ. ένα δίκαιο κατώτατο ωρομίσθιο ή ημερομίσθιο και ανθρώπινες συνθήκες εργασίας μπορούν να διατηρηθούν στην περίπτωση που αποδειχθεί ότι οι καταναλωτές θα είναι πρόθυμοι να πληρώσουν περισσότερα για πιστοποιημένα προϊόντα που διασφαλίζουν την επίτευξη/διατήρηση αυτών των ποιοτικών παραμέτρων.

Τι είναι η Κοινωνικά Υπεύθυνη Γεωργία?

Κοινωνικά υπεύθυνες ή αειφόρες γεωργικές πρακτικές εμφανίζονται ολοένα και περισσότερο τις τελευταίες δυο δεκαετίες όσο τα αρνητικά στοιχεία της βιομηχανοποιημένης και συστηματικής γεωργίας γίνονται ολοένα και πιο εμφανή. Την περίοδο μετά το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, υπήρχε τεράστια ανάγκη για παραγωγή τροφίμων με αποδοτικότερους και τεχνολογικά πιο αναπτυγμένους τρόπους ώστε να μπορεί να καλυφθεί αυτή η τεράστια ζήτηση στη μικρότερη δυνατή χρονικά περίοδο. Ωστόσο, η βιομηχανοποιημένη γεωργία έχει πολλά μειονεκτήματα τα οποία κι άρχισαν να γίνονται γνωστά τα τελευταία χρόνια, όπως πχ. η παρακμή των οικογενειακών φαρμών, υψηλά αρνητικά κόστη που ζημιώνουν σε πολύ μεγάλο βαθμό τις κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες διαβίωσης στο ύπαιθρο, σημαντικά επιβλαβή μειονεκτήματα στην ποιότητα της καλλιεργήσιμης γης, όπως πχ. αλλοιώσεις στην επιφάνεια του εδάφους κι εξάντληση των υδάτινων αποθεμάτων παράλληλα με τη δραματική αλλοίωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών αυτών, η παραμέληση/κατάργηση των ανθρώπινων εργατικών συνθηκών διαβίωσης, κι εν τέλει αύξηση του συνολικού κόστους παραγωγής. Αντίθετα με τη βιομηχανοποιημένη γεωργία, η βιώσιμη και κοινωνικά υπεύθυνη γεωργία επιδιώκει την αποτελεσματική αντιμετώπιση των οποιοδήποτε προβλημάτων μπορεί να παρουσιαστούν μέσω της ενσωμάτωσης τριων βασικών ποιοτικών πυλώνων – της κοινωνικο-οικονομικής ισότητας, της ορθής περιβαλλοντολογικής διαχείρισης, και της παραγωγής συνολικού κέρδους. Ως βιωσιμότητα αναφέρεται η αντιμετώπιση των αναγκών, χωρίς όμως να κινδυνεύουν οι μελλοντικές γενεές, η ίδια η γη, και άλλοι χρήστες γης.

Η Ανάγκη Βελτίωσης των Συνθηκών Διαβίωσης/Εργασίας των Εργατών Αγροτικών Καλλιεργειών

Η γεωργία κατέχει τη δεύτερη θέση στους τομείς παγκόσμιας απασχόλησης με πάνω από 1δις ανθρώπων να ασχολούνται άμεσα με το συγκεκριμένο τομέα παραγωγής. Ωστόσο, οι εργάτες στις γεωργικές καλλιέργειες είναι οι πιο καταπιεσμένοι από όλους. Από τους περίπου 1δις εργάτες, υπολογιζέται ότι περί τα 130 εκατομμύρια είναι παιδιά μεταξύ 5 – 17 ετών. Η αυξημένη παγκόσμια ευαισθητοποίηση και κατακραυγή εναντίον της παιδικής εργασίας έχει οδηγήσει σε αυξημένη καταναλωτική ζήτηση προϊόντων από πιστοποιημένες κοινωνικά/περιβαλλοντολογικά φάρμες. Οι διάφορες σημαντικές καινοτομίες που έχουν επιτευχθεί τα τελευταία χρόνια μέσω ερευνητικών προγραμμάτων, όπως πχ. αυτό που χρηματοδοτήθηκε από το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννης Σ. Λάτσης, είναι ζωτικής σημασίας για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης/εργασίας των εργατών γεωργικών καλλιεργειών σε όλο τον κόσμο.

Επιστημονικές Μελέτες 2014

Το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννης Σ. Λάτσης είναι ένα από τα πρωτοπόρα Ιδρύματα στην Ελλάδα που πρωτοστατούν με την υλοποίηση διαφόρων προγραμμάτων στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των ευπαθών ομάδων της χώρας. Καθώς το έθνος προσπαθεί να ξεφύγει από την οικονομική κρίση, η οικογένεια Λάτση, συμπεριλαμβανόμενου του καταξιωμένου επιχειρηματία Σπύρου Λάτση, συνεχίζει το πλούσιο φιλανθρωπικό έργο και τα υψηλά κοινωνικά ιδανικά του Ιωάννη Σ. Λάτση, εις μνήμη του οποίου ονομάστηκε το Ίδρυμα.

Το εποπτικό συμβούλιο του Ιδρύματος απαρτίζεται από μέλη της οικογένειας Λάτση: Εριέττα Λάτση (πρόεδρος), Σπύρος Λάτσης, Μαριάννα Λάτση και Μαργαρίτα Λάτση. Το Ίδρυμα, μέσω του συμβουλίου του, χρηματοδοτεί και υποστηρίζει πρωτοβουλίες, προγράμματα, κι επιστημονικές έρευνες που σχετίζονται με την κοινωνική πρόνοια, τις επιστήμες, την εκπαίδευση, και τον πολιτισμό. Μάλιστα, πολλά εξ αυτών έχουν φέρει την Ελλάδα στο προσκήνιο του παγκόσμιου ενδιαφέροντος και αποδοχής. Το Ίδρυμα χρηματοδοτεί εξίσου δικά του προγράμματα, όσο και προγράμματα τρίτων. Οι τρίτοι των οποίων τα προγράμματα χρηματοδοτούνται εν μέρει από το Ίδρυμα θεωρουνται ως συνεργάτες, και το Ίδρυμα τους στηρίζει και με άλλους τρόπους πέραν της χρηματοδότησης.

Το 2008, το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννης Σ. Λάτσης θέσπισε τις ετήσιες ανοικτές προσκλήσεις για επιστημονικές μελέτες/προτάσεις. Μέσω της χρηματοδότησης αυτών, το Ίδρυμα ευελπιστεί να αναπτύξει την επιστημονική έρευνα στην Ελλάδα και να ανοίξει το δρόμο για διεθνείς συνεργασίες μεταξύ Ελλήνων επιστημόνων και διεθνών πανεπιστημίων και επιστημονικών οργανισμών.

Μέσα στα επτά χρόνια από τότε που έχει θεσπιστεί η πρωτοβουλία των ανοικτών προσκλήσεων, το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννης Σ. Λάτσης χρηματοδοτεί 17 μελέτες/προγράμματα κάθε χρόνο κατά μέσον όρο. Οι επιτυχημένες προτάσεις ισορροπούν ανάμεσα στους τομείς των Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών, Επιστημών Ζωής, καθώς και Φυσικών και Μηχανολογικών Επιστημών.

Το 2014, χρηματοδοτήθηκαν 19 μελέτες/προτάσεις με ιδιαίτερη έμφαση στις καινοτόμες ιδέες των τομέων που αναφέρθηκαν πιο πάνω. Μια μελέτη που κέντρισε το ενδιαφέρον των μελών του Ιδρύματος αφορούσε την εφαρμογή των στην αναγεννητική ιατρική. Παρακάτω, μπορεί να διαβάσετε την ανασκόπηση της μελέτης.

Nanogels στην Αναγεννητική Ιατρική

Έχοντας προταθεί από την επιστημονική ομάδα τριών ερευνητών του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονικής, η μελέτη εστιάζει στην έρευνα, ανάπτυξη, κι εφαρμογή νέων θεραπειών με βάση τα nanogels τα οποία θα μπορούσαν να προσφέρουν σημαντικά ωφέλη στη βιο-μηχανική ιστών. Τα nanogels μικροσκοπικά σωματίδια μαλακής ύλης οι φυσικές ιδιότητες των οποίων τους επιτρέπουν να αλλάζουν σχήμα και μέγεθος αναλόγως του περιβάλλοντος στο οποίο τοποθετούνται. Τα nanogels μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να μιμηθούν τις βιο-μηχανικές ιδιότητες του φυσικού χόνδρου, κι έτσι μπορούν να εφαρμοστούν σε ιατρικές περιπτώσεις όπου ο ασθενής πάσχει από εκφύλιση χόνδρου.

Διαδιακασία Υποβολής Μελέτης

Οι μελέτες υποβάλλονται στο Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση μέσω online διαδικασίας υποβολής αιτήσεων η οποία απαιτεί από τις ερευνητικές ομάδες να έχουν ορίσει συντονιστή ο οποίος και θα αποκτήσει προσωπικό λογαριασμό. Μέσω του προσωπικού λογαριασμού , η ομάδα μπορεί να υποβάλλει πρόταση κατά την περίοδο που γίνονται δεκτές ως προς εξέταση/αξιολόγηση από το Ίδρυμα.

Οι ομάδες έχουν την επιλογή άμεσης ή σταδιακής υποβολής έως την ημερομηνία λήξης της υποβολής αιτήσεων όπως αυτή ορίζεται από το Ίδρυμα. Στην πρόταση θα πρέπει να εμπεριέχονται πληροφορίες, όπως πχ. πληροφορίες επικοινωνίας, το βιογραφικό σημείωμα της επιστημονικής ομάδας, τίτλος της μελέτης, καθώς και λεπτομέρειες που σχετίζονται με την μελέτη (σημασία, προγραμματισμός, προβλέψεις αποτελεσμάτων, το budget της μελέτης, κλπ.).

Η αξιολόγηση των προτάσεων διεξάγεται από επιστημονική επιτροπή που λειτουργεί παράλληλα με ανεξάρτητους αξιολογητές των σχετικών τομέων. Τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων δημοσιεύονται στο Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννης Σ. Λάτσης και οι συντονιστές ενημερώνονται μέσω emails για το αν η πρότασή τους έχει εγκριθεί ή όχι. Οι ερευνητικές ομάδες που επιλέγονται πρέπει να υπογράψουν συμβόλαιο με το Ίδρυμα, καθώς και συμφωνητικά που προσδιορίζουν τους όρους της χρηματοδότησης και εφαρμογών των μελετών που έχουν εγκριθεί.

Το μέγιστο ποσόν χρηματοδότησης ανέρχεται στα 12,000 ευρώ ανά επιστημονική έρευνα, ποσόν το οποίο αναμένεται να καλύψει όλα τα σχετικά με την μελέτη έξοδα. Οι ανεξάρτητες ομάδες οφείλουν να διαχειρίζονται τα οικονομικά τους, ενώ ομάδες που συνεργάζονται με ερευνητικά ινστιτούτα και πανεπιστήμια αποκτούν πρόσβαση στη χρηματοδότητηση μέσω ειδικών λογαριασμών όπως αυτά ορίζονται από το μητρικό ινστιτούτο.

Υποστηρίζοντας τις Εξελίξεις στο Τομέα της Επιστημονικής Έρευνας

Οι ιδιώτες χρηματοδότες αρχίζουν να γίνονται ολοένα και πιο ελκυστικοί στους ερευνητές τα τελευταία χρόνια, κυρίως γιατί οι ιδιώτες χρηματοδότες δείχνουν μεγαλύτερη αμεσότητα και ενδιαφέρον για την επιστημονική έρευνα. Συνήθως, η ιδιωτική χρηματοδότηση είναι ανάλογη του μεγέθους της μελέτης/έρευνας, ελαστικότητα η οποία σπανίως εμφανίζεται στις περιπτώσεις κρατικής χρηματοδότησης. Έτσι, οι ερευνητικές ομάδες αποκτούν επιθυμητή ελαστικότητα χωρίς τις γραφειοκρατικές κωλυσιεργίες που παρατηρούνται στις κρατικές επιδοτήσεις.

Από τη στιγμή που το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννης Σ. Λάτσης αποφάσισε να υποστηρίξει οικονομικά διάφορες επιστημονικές ομάδες, περισσότερες από 100 μελέτες/έρευνες κατάφεραν να υλοποιηθούν προσφέροντας σημαντική ‘πνοή ζωής’ στην επιστημονική κοινότητα της χώρας.

Σε μια περίοδο όπου η Ελληνική κυβέρνηση προσπαθεί να βρει νομοθετικές λύσεις που θα επαναφέρουν την χώρα σε ‘τροχιά’ ανάπτυξης, το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννης Σ. Λάτσης συμβάλλει στο μέγιστο των δυνατοτήτων του στην ανάπτυξη της επιστημονικής κοινότητας της χώρας.